BossCan
Uživatel: Nepřihlášen 
Váš účet: Neznámá 
KategorieVýrobci
 NÁHRADNÍ DÍLY ORIGINÁL

incdefault  
  Pravidla používání portálů       
 
Podmínky a právní omezení používání internetového portálu BossCan Int. s.r.o.

Obecná ustanovení
 • společnost BossCan Int. s.r.o., tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetového portálu (dále jen podmínky) na adrese www.bosscan.org a dalších registrovaných adresách - dále jen "portál".
 • Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají internetový portál (dále jen uživatelé portálu). Zvláštní skupinu tvoří smluvní odběratelé a jiní obchodní partneři společnosti BossCan Int. s.r.o., kteří splňují podmínky přidělení přístupu do prodejního systému portálu prostřednictvím vstupního hesla (dále jen zákazníci).
 • Provozovatelem internetového portálu www.bosscan.org je BossCan Int. s.r.o. (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
Používání internetového portálu
 • Užívat portál www.bosscan.org jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.
 • Přístup a používání stránek www.bosscan.org je bezplatné.
 • Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.bosscan.org je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.
Odmítnutí a omezení odpovědnosti
 • Informace publikované na www.bosscan.org vycházejí z informací, které poskytuje BossCan Int. s.r.o. a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb.
 • Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.bosscan.org.
 • Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách portálů i z jiných zdrojů.
 • Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.bosscan.org. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.bosscan.org.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetového portálu (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
Přístup na portál a ochrana osobních údajů

Přístup na portál www.bosscan.org může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.bosscan.org, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání internetového portálu www.bosscan.org jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

 

 
Ochrana osobních údajů | Pravidla používání portálů © 2017 BossCan Int., s.r.o.Technické řešení: CyberSoft s.r.o.